Categorie: Overheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, SSC-ICT Haaglanden

De ontwikkeling binnen het Rijk op gebied van bundelen van organisaties raakt sterk het ICT-domein. In de afgelopen jaren is deze beweging, om te komen tot één Shared Service Center ICT Haaglanden binnen het programma Compacte Rijksdienst (CRD), in gang gezet. Hieraan ontleent het SSC-ICT Haaglanden zijn bestaansrecht en is gehuisvest op twee locaties die […]

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

Het GDI is verantwoordelijk voor het beheer van belangrijke infrastructurele voorzieningen en financiële systemen, websites van het ministerie van Veiligheid en Justitie én de Rijksdienst, diverse primaire en secundaire ondersteunende applicaties en het beheer van de werkplekken van het verzorgingsgebied van het bestuursdepartement. Sinds 1999 is de organisatie van GDI (voorheen GBO) gecertificeerd voor de […]