Informatiemanagement: kun je nog zonder?

Het vakgebied van informatiemanagement is volop in ontwikkeling. Zeker vergeleken met vakgebieden als programmeren is informatiemanagement een relatief nieuw terrein. Maar kun je nog zonder?

Tekst: Peter van Leeuwen

Een nieuwe rol voor IT
Traditioneel draaide IT vooral om het ondersteunen van de wensen van de business. De nieuwste technologische ontwikkelingen bieden echter zo veel mogelijkheden, dat zij een grote impact op de bedrijfsvoering hebben en steeds meer de rol van business-enabler vervullen. Kijk naar het boeken van vluchten, hotels en de impact hiervan op de reisbranche. Met de opkomst van het internet zijn de traditionele reisbureaus gemarginaliseerd. De reisorganisaties die op de nieuwe mogelijkheden vroegtijdig en goed hebben ingespeeld, bestaan nog als succesvolle e-commerce organisaties. Daarnaast zijn nieuwe organisaties als Booking.com en Cheaptickets.nl uitgegroeid tot grote spelers. IT heeft hierin een cruciale en nieuwe rol.

Impact van twee trends
Twee trends versterken de roep om informatiemanagement. Ten eerste wordt de tijdshorizon voor technologische ontwikkelingen korter, terwijl tegelijkertijd de dynamiek in het bedrijfsleven en de economie toeneemt. Hierdoor wordt de noodzaak om een goed plan voor de komende jaren te hebben steeds groter. Bij IT-investeringen draaide het 20 jaar geleden om de aanschaf van grote mainframes, waarvan men wist dat ze jaren mee zouden gaan. Nu is er een veelheid aan technologieën, al of niet in de cloud, keuze voor IaaS, SaaS of PaaS en zijn er voortdurend nieuwe inzichten en mogelijkheden. Hierdoor moeten organisaties kort-cyclisch kijken welke technologische mogelijkheden de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen.

De tweede trend is het veranderen van de arbeidsmarkt. Seniore, ervaren mensen verlaten de werkvloer. Er moet met minder mensen meer werk gedaan worden, wat vraagt om meer automatisering. Dit legt een zware eis op informatiemanagement; het is noodzakelijk om goed vooruit te plannen om deze verandering op te vangen. Daarnaast spelen ook ontwikkelingen als flexibel werken en BYOD (bring your own device) een rol. Wat betekent dit voor de IT-keuzes en voor de security van data en systemen?

Binnen IT of binnen de business?
Rondom informatiemanagement komt bij veel organisatie al snel de vraag op waar het vakgebied thuis hoort; binnen IT of binnen de business. Beide keuzes hebben voor- en nadelen. Binnen IT loopt de organisatie het gevaar dat informatiemanagement vooral gedreven wordt door IT-trends en te weinig oog heeft voor de behoeften van de business. Valt informatiemanagement onder de business, dan wordt de roadmap gedreven door de ontwikkeling van het bedrijf. De uitdaging is dan om te zorgen dat er voldoende zicht is op de, vaak vernieuwende, mogelijkheden die de technologie kan bieden.

Bij een keus tussen deze opties voert de laatste jaren positionering aan de businesszijde duidelijk de boventoon. Maar er lijkt ook een trend te zijn dat organisaties dit dilemma omzeilen door informatiemanagement niet in één van deze twee kanten te plaatsen. Zij plaatsen informatiemanagement er boven of naast en formeren een multidisciplinair team. Informatiemanagement is dan niet meer de taak van één persoon, maar van een team met verschillende disciplines. Gezamenlijk kan het team komen tot een evenwichtig informatieplan, waarin zowel de globale strategische doelen als de vertaling naar de IT-projecten samenkomen.

Het verbinden van werelden
Het samenbrengen van verschillende disciplines helpt ook bij de wisselwerking tussen de strategische roadmap en de tactische en operationele activiteiten die hieruit volgen. Het tactisch niveau bevindt zich nu vaak zowel binnen IT als binnen de business. Het verbinden van de beide werelden voorkomt de valkuil van onterechte verwachtingen over en weer.

Ook andere onderwerpen waar de discussie ‘IT of business’ speelt kunnen worden meegenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor demand management, maar ook voor contractmanagement van externe leveranciers, zoals outsourcingspartijen en cloudaanbieders. Zo kun je de werelden van business, interne IT en externe leveranciers goed met elkaar verbinden.

Kun je nog zonder?
Kleinere en meer traditionele organisaties kunnen vast nog wel zonder expliciete benoeming van het terrein informatiemanagement. Maar een bedrijf dat zich staande moet houden in de dynamiek van de markt en de continue vernieuwingen in IT kan eigenlijk niet meer zonder. Niet zonder informatiemanagement en niet zonder een gezamenlijk georganiseerde inrichting hiervan. Anders loopt de business het risico dat zij de mogelijkheden van nieuwe verdienmodellen of kostenbesparingen mist, die IT hen kan bieden.

Zonder IT is business niet meer mogelijk en door IT kan nieuwe business ontstaan. Kortom, overkoepelend informatiemanagement is een must.