Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, SSC-ICT Haaglanden

MinbizaDe ontwikkeling binnen het Rijk op gebied van bundelen van organisaties raakt sterk het ICT-domein. In de afgelopen jaren is deze beweging, om te komen tot één Shared Service Center ICT Haaglanden binnen het programma Compacte Rijksdienst (CRD), in gang gezet.

Hieraan ontleent het SSC-ICT Haaglanden zijn bestaansrecht en is gehuisvest op twee locaties die een gebalanceerd werkpakket en taakveld nastreven. Het ontstaan van onze vestiging in Den Haag berust op de integratie van diverse (kleine) ICT-organisaties van de ministeries van BZK, IenM, SZW, VWS en Financiën. Onze vestiging in Zoetermeer is ICT-dienstverlener voor de departementen van AZ, BZ en VenJ, met security en internationale diensten als speerpunten in de dienstverlening.

Als Shared Service Center bieden wij een gevarieerd pakket aan ICT-diensten aan ruim 30.000 rijksambtenaren in Nederland en op 158 posten wereldwijd, waaronder de ambassades. Onze diensten zijn continue, betrouwbaar en veilig. Op basis van een kostprijsmodel levert SSC-ICT Haaglanden diensten aan een groot deel van het Rijk. De inrichting van de werkplek en het beheer van de ICT-infrastructuur zijn belangrijke eindproducten. Conform de afspraken en ontwikkelingen die voortkomen uit de Compacte Rijksdienst en de I-strategie Rijk breiden wij ons verzorgingsgebied en onze producten en diensten jaarlijks uit. Met de Informatisering (I-)strategie voor het Rijk wil het kabinet de ICT van de rijksoverheid verbeteren.

Met de integratie zijn door onderlinge samenwerking al diverse efficiëntievoordelen behaald, waaronder Consolidatie Datacenters Rijk (CDR), de ontsluiting van applicatiedomeinen en ondersteuning in telewerken en mobiele apparatuur. Samen werken we aan een snellere, veilige en flexibele overheid.

Voor SSC-ICT heeft Innoves diverse (technische) opdrachten van plan tot migratie en beheer uitgevoerd. Zo is heeft er een migratie van HP-UX naar Linux plaats gevonden. Zijn er systeem migraties uitgevoerd van het bestaande Jurist systeem naar het Floris systeem voor IND en DT&V. Wordt er gewerkt aan (fysieke) verhuizingen en meegewerkt aan het SEPA project.