Oude wijn in nieuwe zakken?

De cloud is al een paar jaar volop in het nieuws. Maar wat betekent cloud computing eigenlijk voor jouw organisatie? Is het een compleet nieuwe IT-wereld of ‘slechts’ een andere omgeving?

Door: Peter van Leeuwen

Vakbladen, kranten en IT-blogs staan al een paar jaar vol met artikelen over de cloud. In de praktijk zien we veel organisaties worstelen met de opkomst van cloud computing. Zij stellen zichzelf vragen als ‘wat zijn de mogelijkheden en hoe benut ik die goed?’, ‘ik heb nu nog servers lokaal staan, moet ik servers naar een hostingcenter brengen of meteen helemaal naar de cloud?’ en ‘hoe vernieuwend is het eigenlijk?’.

Een nieuwe IT-wereld?
Persoonlijk denk ik dat de cloud wel degelijk vernieuwend is, in die zin dat organisaties niet meer zelf hoeven na te denken over elementen als de sizing van servers. Qua materie is de IT-omgeving veel eenvoudiger geworden. Aan de andere kant lijkt de ‘cloud’ voor veel mensen een magische werking te hebben. ‘In de cloud gooien’ wordt als synoniem gebruikt voor een goede oplossing. Als je echter door de mystiek van de cloud heenkijkt, blijf je werken in hetzelfde landschap, met dezelfde applicaties en dezelfde problematiek. Het enige verschil is de omgeving.

Zo bezien, is de cloud een logische vervolgstap in het groeimodel van de IT-omgeving. Vroeger stond de server in een bezemkast op kantoor, vervolgens verhuisde hij naar een hostingcenter en nu ‘woont’ de server in de wolk.

Stappen in het groeimodel
Rondom de cloud zien we verschillende afwegingen, mede afhankelijk van de grootte van de organisatie. Kleinere organisaties zijn geneigd om eerder de stap naar de cloud te proberen. Het feit dat je bij cloudoplossingen geen forse financiële investering vooraf hoeft te doen, is voor kleinere organisaties een groot voordeel. Zij kunnen zo tegen relatief lage kosten instappen op kwalitatief hoogwaardige IT, en dan doorgroeien.

Voor grotere organisaties zijn daarnaast nog andere voordelen te behalen, denk bijvoorbeeld aan schaalvoordelen, goede security en flexibiliteit. De complexiteit van het IT-landschap is voor deze organisaties echter dusdanig groot, dat de overstap zorgvuldig moet worden uitgedacht.

De ideale cloud
Een organisatie – groot of klein – kan de overstap in één keer met een ‘big bang’ doen, maar dat hoeft niet. Je kunt er ook voor kiezen om vooral die delen over te zetten die zich hier goed voor lenen. Er is niet één antwoord voor iedereen, de ideale cloud ziet er per situatie anders uit.

Daarbij zijn twee vragen cruciaal. De eerste vraag is hoe je jouw business de komende jaren ziet evolueren. Welke diensten en producten heb je in de markt, en wat zijn de verwachtingen? Het antwoord op deze eerste vraag bepaalt welke elementen relevant zijn om in een nieuw jasje te gieten.

De tweede vraag gaat in op de bestaande IT binnen de organisatie. Wat is je huidige IT-landschap, en wat is zinvol om over te zetten naar de cloud? Neem bijvoorbeeld verzekeraars. Veel verzekeraars willen meer klantactiviteiten via internet inzetten. De cloud is dan een goede stap, omdat het de mogelijkheid biedt om klein te beginnen en te schalen naarmate de internetactiviteiten groeien.

Ondersteunend aan de business
Oude wijn in nieuwe zakken? Niet als je zorgvuldig de relevante elementen voor jouw organisatie afweegt. De cloud kan enorm helpen om je business te ondersteunen, maar pas op voor het omgekeerde. Trap niet in de valkuil van ‘iedereen roept cloud, dus laten we het maar doen’.