De 9 do’s en don’ts bij cloudmigratie

Bij een migratie naar de cloud komt veel kijken. Wat kunnen we leren van de ervaringen uit de praktijk? Jur Huisman zet de belangrijkste tips op een rij.

Auteur: Jur Huisman

Do’s

1. Kijk kritisch naar je applicaties
Applicaties zijn van oudsher niet ontworpen voor een cloudarchitectuur. Zo zijn veel toepassingen ontworpen volgens het client/server-principe, hetgeen in de cloud niet of suboptimaal werkt. Het is dus verstandig de legacy-applicaties te analyseren en waar nodig aan te passen voor werking in de cloud. Of over te stappen naar Out of the Box-software.

2. Benut de kansen van Out of the Box-software
Een cloudmigratie geeft dé kans om over te stappen op Out of the Box (OotB) of Of the shelf-software (OTS). Overstappen op Of the shelf-software vraagt veel van de organisatie en de medewerkers. Een hoge mate van betrokkenheid van medewerkers is cruciaal, evenals de bereidheid om je deze keer echt te houden aan de standaard.

3. Zorg voor een goede mise en place.
Als een groot landschap naar de cloud wordt gemigreerd, zal er langere tijd sprake zijn van een hybride situatie. Met name interfaces kunnen hier hinder van ondervinden, wanneer de ene applicatie al wel in de cloud draait en de andere niet. Analyseer de interfaces en pas ze eventueel aan.

4. Richt de beveiliging opnieuw in
Met de beweging naar de cloud gaat het overgrote deel van het dataverkeer over een openbaar net. Veel applicaties leunen op de beveiliging van het netwerk, maar die zekerheid komt voor een belangrijk deel te vervallen of wordt op zijn minst anders ingevuld. De toepassingen moeten dus goed geanalyseerd worden en waar nodig aangepast.

5. Kijk ook naar de lokale wet- en regelgeving.
Staar je niet blind op de financiële voordelen, maar bestudeer ook alle wettelijke consequenties. In Engeland mogen providers het recht voorbehouden alle data te wissen als het contract niet wordt nageleefd, zoals bij significante achterstallige betaling.

 

Don’ts

 1. Het is geen stageplek
Voor veel deelnemers aan het migratieproject, zowel intern als extern, is de cloud een nieuw vakgebied. Heel interessant om aan deel te nemen, van te leren en te mogen ervaren. Het project mag echter niet vervallen tot een R&D traject.

2. Vertrouw niet blind op de mening van de leverancier
De software- en cloudleveranciers lopen qua kennis veelal niet heel veel voor op de organisatie die wil overstappen op de cloud. Laat staan qua voorzieningen en bepalingen, zoals bijvoorbeeld contracten. Vertrouwen is goed, gezond wantrouwen is in dit geval beter. De bedrijfs­continuïteit is immers gemoeid met een cloudmigratie.

3. Ga er niet automatisch van uit dat de data wel veilig is in de cloud.
Controleer of de wet op de persoonsgegevens en andere voorwaarden goed zijn afgedekt. Overweeg of een encrypted database noodzakelijk is.

4. Het is geen business as usual.
Denk niet dat alles na de migratie weer business as usual is. Het is niet alleen een onderwater project (OSI lagen 1 t/m4). Er gebeurt ook boven water (OSI lagen 5,6 en 7) van alles. Een gebruiksvriendelijke voorziening als follow-me printing is bijvoorbeeld niet zo maar even beschikbaar in de cloud.