Shell Global Functions

ShellShell is een wereldwijde groep energie- en petrochemiebedrijven en is wereldwijd actief in ruim 110 landen. Zij heeft meer dan 100.000 mededwerkers in dienst.

Innoves leverde een interim manager die zorgdroeg voor de reorganisatie en professionalisering van het wereldwijde Sourcing en Supplier management voor Shell Global Functions. Op operationeel niveau hield dit in het selecteren en contracteren van contractors van preferred suppliers voor IT projecten. Op tactisch/strategisch niveau het ontwikkelen, implementeren en bewaken van de Sourcing Strategie en het maximaliseren van de value for money van afgesloten project en managed services contracten door een aanpak van right grading (juiste niveau), right sourcing (juiste type leverancier) & right geography (juiste mix onsite/offsite, on/offshore). Bij de aanpak werd gebruik gemaakt van KPI’s en dashboards voor sturing en bewaking van zowel interne organisatie als van leveranciers en van aspecten uit de CATS CM methode voor het contractmanagement.

Tevens voerde Innoves het projectmanagement uit voor een applicatiemigratie. Dit project werd aangestuurd vanuit de business en omvatte een grootschalige datacleansing operatie. Shell Global Solutions leverde de technische oplossing