Parnassia

ParnassiaDe Parnassia Groep is een moderne organisatie in de GGZ van acht zorgbedrijven en in totaal meer dan 8000 medewerkers en is daarmee een van de grootste aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Het is de missie van de Parnassia Groep om de kwaliteit van leven van haar patiënten en de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. Dit middels het bieden van geestelijke gezondheidszorg en door voortdurend te streven naar verbetering en vernieuwing, met behoud van het goede.

Deze missie wordt ondersteund door een grootschalig vernieuwings programma dat ook de volledige IT infrastructuur naar een state-of-the-art moet tillen.

Consultants van Innoves ondersteunen de Parnassia Groep hierbij. Dit doen ze door IT management en Projectmanagement van de Parnassia Groep te adviseren bij idee vorming en de te maken keuzes. Innoves verzorgt het projectmanagement van enkele van de IT infrastructuur projecten en is actief op het doorontwikkelen van het SAP landschap.