ISDC

ISDCISDC is een innovatieve, nearshore dienstverlener. Zij richt zich met name op de ontwikkeling van online business applicaties voor klanten die zich via het internetkanaal willen onderscheiden. In Nederland voert ISDC requirements-engineering en business consultancy uit. In Roemenië en Bulgarije bevinden zich nearshore development centers met architecten, developers en testers.

Innoves leverde een interim manager die de verantwoordelijkheid had voor de de groep projectmanagers in Roemenië en zorgdroeg voor:

  • het aansturen van de projectmanagers;
  • het bewaken en professionaliseren van projectmanagement voor resultaatverplichtingen;
  • de continue uitvoering van de processen op CMMi level 3

Aansluitend heeft de Innoves manager de verantwoordelijkheid gedragen voor drie projecten van ISDC voor respectievelijk Robeco Nederland, RobecoSAM Group in Zürich (Zwitserland) en BNP Paribas Cardif. Deze projecten werden uitgevoerd door nearshore teams in Roemenië (Cluj-Napoca). De Innoves manager zorgde in Nederland en Zwitserland voor besturing en bewaking, stakeholdermanagement en het managen van requirements, risico’s en issues. Alle projecten werden uitgevoerd op basis van een agile, scrum aanpak waarbij in een serie sprints het resultaat werd opgeleverd. Voor Robeco Nederland resulteerde dit in April 2013 in de nieuwe robeco.nl website voor fondsbeleggers. Voor RobecoSAM Group werd de applicatie voor het verzamelen en berekenen van de Dow Jones (nu Standard&Poors) Sustainability Index gestabiliseerd en geoptimaliseerd. Voor BNP Paribas Cardif werd de nieuwe applicatievoor Garantiestellingen voor tussenpersonen gerealiseerd. In alle gevallen werd het project vervolgd met een SLA fase voor continue doorontwikkeling en onderhoud.